مدیر و موسس مرجع المپیاد شیمی آیروک

طراحی و سنتز دارو در انستیتو پاستور ایران

کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

کوچ حرفه ای از موسسه فراکوچ

رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد شیمی

تدریس المپیاد شیمی در مدارس تهران و شهرستان ها

( فرزانگان 1 ، فرزانگان 2 ، انرژی اتمی ، سمپاد های مازندران، گیلان، شیراز و…)

 

https://www.researchgate.net/profile/Mohadese_Mohammadi2