مدال طلا کشوری سال 87

مدال نقره دانشجویی سال 93

مدال طلا جهانی دانشجویی سال 2014

رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد رشته شیمی

رتبه 1 کنکور دکتری رشته شیمی تجزیه

کارشناس ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شریف

تدریس المپیاد شیمی در مدارس علامه حلی 1 ، انرژی اتمی و….