مدال طلا کشوری سال ۹۲

مدال نقره کشوری سال ۹۱

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران

تدریس المپیاد شیمی در مدارس علامه حلی ۱ ،علامه حلی ۲ ، انرژی اتمی ،فرزانگان ۲ ، فرزانگان 4 و….