مدال طلا کشوری المپیاد شیمی سال 92

مولف کتاب اصول شیمی تجزیه انتشارات فاطمی

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

مدرس المپیاد شیمی در مدارس تهران و شهرستان ها