آزمونک شیمی آلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آزمونک شیکی آلی شماره اول ازمون در سطح مرحله سه طراحی شده توسط استاد مهدی جعفرزاده و استاد امیرعلی اهرابی

رایگان!

آزمونک شیمی آلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آزمونک شیمی آلی مناسب برای سطح مرحله 3 طراحی شده توسط استاد مهدی جعفرزاده

رایگان!

آزمونک شیمی عمومی

آزمونک 5 شیمی عمومی طراحی شده توسط استاد مجتبی عابدی مناسب برای مرحله دو و سه

رایگان!

آزمونک شیمی عمومی

آزمونک شیمی عمومی مناسب برای مرحله دو طراحی شده توسط استاد آریا نوروزی

رایگان!

آزمونک شیمی فیزیک

ازمونک شیمی فیزیک (گازها) مناسب برای مرحله 3 طراحی شده توسط استاد مجتبی عابدی

رایگان!

آزمونک شیمی معدنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آزمونک دوم شیمی معدنی طراحی شده توسط استاد مهدی جعفرزاده و استاد امیرعلی اهرابی آزمون در سطح مرحله سه

رایگان!

آزمونک معدنی2

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آزمونک معدنی 2 مناسب برای مرحله 3 طراحی شده توسط استاد مهدی جعفرزاده و استاد امیرعلی اهرابی  

رایگان!

آزمونک یازدهم شیمی فیزیک

آزمونک یازدهم شیمی فیزیک مرحله سه طراحی شده توسط استاد آریا نوروزی مناسب سطح مرحله 3

رایگان!

آزمونک یازدهم شیمی فیزیک مرحله سه

آزمونک شیمی فیزیک مناسب برای سطح مرحله سه طراحی شده توسط استاد:آریا نوروزی

رایگان!

آزمونک-آلی3

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آزمونک آلی 3 مناسب برای مرحله سه طراحی شده توسط استاد مهدی جعفرزاده و استاد امیرعلی اهرابی

رایگان!

پکیج 1 سوالات آزمون های مطرح بین المللی و ویدئو حل آن ها

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

سلام بچه هااا وقتتون بخیر یه پکیج جذاب دیگه برای بچه هایی که مرحله دو و سه رو دارن جمع…

40,000 تومان

پکیج 2 سوالات آزمون های مطرح بین المللی و ویدئو حل آن ها

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان

سلام بچه هااا وقتتون بخیر یه پکیج جذاب دیگه برای بچه هایی که مرحله دو و سه رو دارن جمع…

40,000 تومان